MASA REMAJA RASULULLAH SAW

USIA 20 TAHUN

~ Terlibat dalam peperangan Fijar. Ibnu Hisyam di dalam kitab “Sirah”,
jilid 1, halaman 184-187 menyatakan bahwa ketika itu usia Muhammad SAW ialah
14 atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari dan
berperan mengumpulkan anak-anak panah saja.
~ Menyaksikan “perjanjian Al-Fudhul” (Perjanjian damai untuk memberi
pertolongan kepada orang yang dizalimi di Makkah).

Kirimkan kepada saudara-saudara muslim lainnya agar timbul kesedaran untuk
mencintai Allah dan RasulNya.

#MaulidNabi
#IslamBersatu
#IndonesiaBershalawat

MASA REMAJA RASULULLAH SAW