MASA DEWASA KE-1: Menikah dengan Sayidatuna Khadijah

USIA 25 TAHUN

~ Bermusafir kedua kalinya ke Syam atas urusan perniagaan barangan Khadijah
binti Khuwailid Al-Asadiyah.
~ Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah; lelaki suruhan Khadijah.
~ Baginda SAW bersama-sama Abu Thalib dan beberapa orang pamannya
yang lain pergi berjumpa Amru bin Asad (paman Khadijah) untuk
meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu.
~ Mahar Rasulullah kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham.

Kirimkan kepada saudara-saudara muslim lainnya agar timbul kesadaran untuk
mencintai Allah dan RasulNya.

#MaulidNabi
#IslamBersatu
#IndonesiaBershalawat