MASA ANAK-ANAK RASULULLAH SAW

USIA 5 TAHUN

~ Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua malaikat
***

USIA 6 TAHUN

~ Ibunda Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa ‘
(sebuah kampung yang terletak di antara Makkah dan Madinah).
~ Rasulullah kemudian diasuh oleh Ummu Aiman (hamba perempuan ayah Rasulullah SAW)
dan dibiayai oleh datuknya Abdul Muthalib.

USIA 8 TAHUN

~ Datuknya, Abdul Muttalib meninggal dunia.
~ Baginda dipelihara oleh pamannya, Abu Thalib.

USIA 9 TAHUN (Riwayat lain mengatakan pada usia 12 tahun).

~ Bersama pamannya, Abu Thalib pergi ke Syam untuk berdagang.
~ Di kota Bushra, negeri Syam, seorang pendeta Nasrani bernama Bahira
(Buhaira) telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang
pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa
itu.

Kirimkan kepada saudara-saudara muslim lainnya agar timbul kesedaran untuk
mencintai Allah dan RasulNya.

#MaulidNabi
#IslamBersatu
#IndonesiaBershalawat

*** Penjelasan Habib Ahmad Jindan ttg hal itu:
Dalam riwayat disebutkan bahwa yang dikeluarkan adalah bagian syathon..

Dalam hal ini banyak orang keliru memahami bahwa yang dikeluarkan adalah kotoran dari hati nabi SAW yaitu bagian syaithan..

Pemahaman ini adalah keliru..

Pemahaman yang benar adalah:
Allah katakan bahwa nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin
Hati beliau penuh dengan rahmat dan kasih sayang..

Dalam ayat yang lain allah menytakan bahwa syahton telah diputuskan dari rahmat Allah.. arti rajiim adalah yang terputus dari rahmat Allah..

Hati rasulullah penuh dengan kasih sayang untuk seluruh alam semesta, dan syathan bagian dari Alam semesta.. karena syaithan bagian dari alam semesta mata seharusnya syaithan mendapatkan bagian dari rahmat kasih sayang yang terkandung dalam hati rasulullah..

Oleh karena itu nabi dibelah dadanya bukan untuk mengeluarkan kotoran yang ada di hatinya.. sebab hati beliau tidak ada kotoran sama sekali hingga perlu dikeluarkan..

Namun yang dikeluarkan adalah bagian rahmat kasih sayang yang diperuntukkan untuk syaithan.. itulah yang dikeluarkan.. bagian syaithan.. sehingga syaithan betul2 putus dari rahmat kasih sayang Allah..