1. Nama : Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim.
2. Tarikh lahir : Subuh hari Isnin, 12 Rabiulawal bersamaan 20 April 571
Masehi (dikenal sebagai Tahun Gajah; peristiwa di saat tentara bergajah
Abrahah yang menyerang kota Kaabah).
3. Tempat lahir : Di rumah Abu Talib, Makkah Al-Mukarramah.
4. Nama ayah : Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim.
5. Nama ibu : Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf.
6. Pengasuh pertama : Barakah Al-Habsyiyyah (digelari Ummu Aiman. Hamba
perempuan ayah Rasulullah SAW).
7. Ibu susu pertama : Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab).
8. Ibu susu kedua : Halimah binti Abu Zuaib As-Saadiah (lebih dikenali
Halimah As-Saadiah. Suaminya bernama Abu Kabsyah).

Kirimkan kepada saudara-saudara muslim lainnya agar timbul kesedaran untuk
mencintai Allah dan RasulNya.

#MaulidNabi
#IslamBersatu
#IndonesiaBershalawat